l'engranatge
Projectes en el marc de la dinamització econòmica en clau d'ESS
Projectes en el marc de l'acompanyament a processos participatius.
Projectes en el marc de la divulgació transformadora.
Projectes en el marc de la construcció comunitària.