Dinamització del teixit cooperatiu
Projectes en el marc de la dinamització econòmica en clau d'ESS

Membre des de fa

2 anys 6 mesos
Enviat per Yaiza el dt., 17/12/2019 - 16:59

Dinamització del teixit cooperatiu


En l'àmbit de la dinamització del teixit cooperatiu, a L'engranatge hem dut a terme diverses actuacions i projectes, aportant la nostra mirada a les diferents entitats on hem tingut l'oportunitat d'intervenir. Una perspectiva que beu de diverses fonts i que intenta connectar i fer útils les nostres experiències al voltant de la facilitació de grups, l'economia social i solidària i la participació en diversos moviments socials i transformadors.  

Projectes destacats:

  • Cop de Coop al Barri Vell de Celrà (2018): El projecte Cop de Coop al Barri Vell de Celrà, és un projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat de dinamitzar la vida econòmica del centre històric del poble. D'una banda, busquem locals buits que puguin acollir nous projectes comercials per nodrir la vida del barri. I de l'altra, busquem equips de persones que tinguin un projecte econòmic i cooperatiu per tal d'emplaçar-se en els espais disponibles. [Més informació
  • Barri Vell, Botigues Noves a Sarrià de Ter (2019): projecte d'acompanyament a l'equip tècnic de Desenvolupament Local de Sarrià de Ter per tal de fomentar l'obertura de locals comercials en desús a la zona del carrer Major del poble. S'ha intentat generar espais de treball amb els propietaris dels locals en desús per tal d'incentivar-ne la reactivació, així com hem mediat i cercat potencials llogaters en espais com coworkings i incubadores de projectes empresarials.
  • Elaboració del Pla pel foment de l'ESS al Ter Gavarres (2019): Gràcies al finançament de la Diputació de Girona, durant els mesos de gener a octubre, hem pogut realitzar de forma participada una diagnosi sobre el territori Ter-Gavarres per tal d'identificar els punts forts i febles en relació al coneixement i desplegament de l'Economia Social i Solidària. Gràcies a tota la informació recollida, finalment em conclòs amb el Pla pel foment de l'Economia Social i Solidària al Ter-Gavarres.